Available courses

Навчальний курс з дистанційного дорадництва підготовлений провідними науково-педагогічними працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України з метою підготовки мережі дорадників в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» на постійно діючій основі.

 Курс включає наступні теми:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Наукова сутність та еволюція розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності
 • Комунікаційний процес в сільськогосподарському дорадництві
 • Методи сільськогосподарської дорадчої діяльності
 • Психологічні аспекти дорадчої діяльності

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ДОРАДНИКІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ NEW EXTENSIONIST

 • Знайомство з New Extensionist
 • Підходи та інструменти дорадництва
 • Управління програмою дорадництва в сільському господарстві
 • Професійна етика
 • Навчання дорослих для зміни поведінки
 • Базове управління знаннями та дорадництвом
 • Вступ до сприяння розвитку
 • Мобілізація громади
 • Організаційний розвиток фермера
 • Роль дорадництва в ланцюжках створення вартості
 • Аграрне підприємництво
 • Спеціалізовані тематичні напрямки, призначені для вирішення нових тенденцій у сільському господарстві та дорадчих службах у сільській місцевості

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА

 • Електронне дорадництво та його інструменти
 • Створення та використання електронних навчальних курсів для інформаційно-освітньої підтримки дорадчої діяльності.
 • Інструменти самоосвіти та підвищення квалфікації для дорадчої діяльності

Навчальний курс "Фінансово-кредитні ресурси для аграрної галузі" підготовлений провідними науково-педагогічними працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою підготовки мережі фінансових/кредитних дорадників в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»

 Курс включає наступні теми:

 • Сучасні світові тенденції розвитку сільського господарства 
 • Стратегування та бізнес-планування аграрних підприємств 
 • Основи аудиту/оцінки сільськогосподарських підприємств 
 • Оподаткування у сільському господарстві.  
 • Управління ризиками в сільському господарстві.  
 • Бухгалтерський облік та звітність у сільському господарстві 
 • Банківське кредитування сільського господарства 
 • Аналіз кредитоспроможності позичальника з позиції банка-кредитора. 
 • Документарні інструменти як альтернатива кредитуванню. Гарантія, акредитив, вексель (доцільність використання даних інструментів) 
 • Порівняння лізингу та банківського кредиту. Поточні пропозиції лізингових продуктів в Україні. 
 • Страхові продукти для с/г бізнесу на прикладі конкретних пропозицій від діючих страхових компаній. Ризики та вартість їх мінімізації за рахунок відповідних страхових продуктів 
 • Основи сільськогосподарського дорадництва  
 • Електронне дорадництво та його інструменти. 
 • Екологізація аграрного бізнесу в умовах Європейського зеленого курсу  
 • Оцінка бізнесу в аграрному секторі економіки